ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

วิสัญญีสาร

ติดต่อเรา

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น5 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Office-Tel: [02]716-7220
Fax:[02]716-7221 Office-mobile: 085-261-0066,081-9063066 
e-mail: anesththai.rcat@gmail.com