ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

รับสมัครวิสัญญีแพทย์ รพ.ชลประทาน

รับสมัครวิสัญญีแพทย์ รพ.ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • บรรจุเป็น อาจารย์แพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
  • ได้รับสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
  • มีทุนศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภาระงาน อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา

  • งานบริการผู้ป่วยทางวิสัญญี
  • สอนนิสิตแพทย์มศว
  • งานวิจัย
  • งานบริการวิชาการ
  • อื่นๆ

สนใจติดต่อ พ.วรินพร 089-2261001

สวัสดิการ
ได้รับสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินเดือน
30,400

ประเภทงาน
งานประจำ