ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

รับสมัครวิสัญญีแพทย์ 2 ตำแหน่ง ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

สวัสดิการ
รักษาพยาบาลใกล้เคียงกับราชการ

เงินเดือน
ใกล้เคียงกับราชการ

ประเภทงาน
งานประจำ