ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

รับสมัครวิสัญญีแพทย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

สวัสดิการ
เทียบเท่าข้าราชการ

เงินเดือน
อิงตามระเบียบขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวมทั้งมีเงินค่า

ประเภทงาน
งานประจำ