ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

รับสมัครวิสัญญีแพทย์

รพ.ทหารผ่านศึกต้องการรับสมัครวิสัญญีแพทย์เพื่อบรรจุเข้าทำงานในรพ.ทหารผ่านศึกจำนวน 2 ตำแหน่ง

โดยรพ.ทหารผ่านศึกเป็นหน่วยงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 

โดยสิทธิ์และสวัสดิการต่างๆเทียบเท่าข้าราชการ ในกรณีที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 089-0009248

สวัสดิการ
เทียบเท่าข้าราชการ

เงินเดือน
อิงตามองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ประเภทงาน
งานประจำ