ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ห้องสมุด การระงับความรู้สึกสำหรับหัตถการหัวใจและทรวงอก
  • Dexmedetomidine


    คำค้นหา Dexmedetomidine, Clinical Use
    สารบัญห้องสมุด Critical Care Medicine ,Pain ,Subspecialty ,Anesthesia Outside Operating Room ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกสำหรับหัตถการหัวใจและทรวงอก