ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ห้องสมุด การระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยสูงอายุ
 • Age Dependent Safety Analysis of Propofol-Based Deep Sedation for ERCP and EUS Procedures at an Endoscopy Training Center in a Developing Country


  คำค้นหา Age, Elderly, Safety, Propofol, Deep Sedation, Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography, Endoscopic Ultrasound, Developing Country
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy ,Anesthesia Outside Operating Room ,Geriatric anesthesia ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ,การระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยสูงอายุ
 • Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy in Extremely Elderly Patients


  คำค้นหา Anesthesia, Gastrointestinal Endoscopy, Elderly
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy ,Anesthesia Outside Operating Room ,Geriatric anesthesia ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ,การระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยสูงอายุ
 • Anesthesia-Related Adverse Event Rate and Alteration of Blood Pressure and Heart Rate in Unsedated EGD in Elderly Patients


  คำค้นหา Anesthesia, Adverse Event, Blood Pressure, Heart Rate, Unsedated, Esophagogastroduodenscopy, Elderly
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy ,Anesthesia Outside Operating Room ,Geriatric anesthesia ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ,การระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยสูงอายุ
 • Propofol-Based Deep Sedation for ERCP in Sick Elderly Patients in a Developing Country


  คำค้นหา Propofol, Deep Sedation, Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography, Sick, Elderly, Developing Country
  สารบัญห้องสมุด Subspecialty ,Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy ,Anesthesia Outside Operating Room ,Geriatric anesthesia ,การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด ,การระงับความรู้สึกสำหรับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ,การระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยสูงอายุ