ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 61

View 2107 | Created 31/10/2019 | Last Updated 17/01/2020

 1. ขอเชิญวิสัญญีพยาบาล เข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 61 วันที่ 21-24 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ  ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

   

  เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

  1. จดหมายประชาสัมพันธ์งานอบรมฟื้นฟูวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 61 จดหมายประชาสัมพันธ์งานอบรมฟื้นฟู ครั้งที่ 61
  2. ตารางการงานอบรมฟื้นฟูวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 61 Poster 05
  3. แผ่นพับการลงทะเบียน leaflet 05_2
  4. จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย
  5. แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการอบรมฟื้นฟูวิชาแบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการอบรมฟื้นฟูวิชา