ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ขอเชิญร่วมประชุม Pre-Congress Refresher Course และการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 91

View 6046 | Created 06/05/2019 | Last Updated 17/01/2020

ขอเชิญประชุม Pre-Congress Refresher Course ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพฯ

 เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1.จดหมายขอเชิญร่วมการสนับสนุนงานประชุมPre-congres Refresher Course จดหมายขอเชิญร่วมการสนับสนุนงานประชุมPre congress

2.แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการPre-congress Refresher Course แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการPre-congress Refresher Course

 

 

ขอเชิญวิสัญญีแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และวิสัญญีพยาบาล เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 91 ในหัวข้อเรื่อง"Anesthetic Roles in Rescue and Resuscitation" ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1.จดหมายประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 91 จดหมายประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 91(ผอ.)

2. Highlights ตารางการประชุม Poster

3.จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ครั้งที่91 จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครั้งที่91

4.แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่ 91 แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่ 91

5. จดหมายแจ้งนำเสนอและประกวดผลงานวิจัย 91 จดหมายแจ้งนำเสนอและประกวดผลงานวิจัย 91

6. เกณฑ์การนำเสนอ_และ_ประกวดผลงานวิจัย_ในการประชุมวิชาการประจำปี 91 เกณฑ์การนำเสนอ_และ_ประกวดผลงานวิจัย_ในการประชุมวิชาการประจำปี 91

7. เอกสาร 1  Abstract pattern required 91 เอกสาร 1 Abstract pattern required 91

8. เอกสาร_2_เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด 91 เอกสาร_2_เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด 91

9. แบบฟอร์มการจองห้องพัก reservation form RCAT 91

10.แผ่นพับใบสมัครRCAT Meeting 91แผ่นพับใบสมัครRCAT Meeting 91