ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ประชุมวิชาการครั้งที่ 91 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meetings ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563

View 306 | Created 23/07/2020 | Last Updated 04/08/2020

จดหมายประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 91 ผ่านระบบออนไลน์ ลธ.31 จดหมายประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการป

 ลงทะเบียนรวมทั้งสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผ่านระบบออนไลน์ https://rcat-system.com หรือตาม QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 -31 สิงหาคม 2563

QR_CODE_Register