ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 60

View 414 | Created 07/05/2019 | Last Updated 21/05/2019

ขอเชิญวิสัญญีพยาบาล เข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 60  วันที่ 19-22 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ณ  ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย