ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 89

View 1002 | Created 26/09/2018 | Last Updated 14/12/2018

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่  89 ในหัวข้อเรื่อง “Amazing Anesthesia”  ระหว่างวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ  จังหวัดชลบุรี

 

 เอกสารงานประชุม

1.Highlights การประชุม คลิกดาวน์โหลด Poster 89final

2. จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครั้งที่ 89 คลิกดาวน์โหลด จดหมายขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครั้งที่89

3.แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่89 คลิกดาวน์โหลด  แบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งที่89

4. แผนพับด้านหน้า คลิกดาวน์โหลด Brochure 89-front