ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 59

View 558 | Created 26/09/2018 | Last Updated 13/12/2018

การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล  ครั้งที่ 59  ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์  ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ  ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เอกสารการประชุม

  1. จดหมายประชาสัมพันธ์                                                      คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร 
  2. แผ่นพับ (แผ่นหลัง) ใบลงทะเบียนและรายละเอียดการชำระเงิน         คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร Brochure 59-front