ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ประกาศรายชื่อแพทย์ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการอบรม 2562

View 1243 | Created 23/11/2018 | Last Updated 17/02/2019

ประกาศรายชื่อแพทย์ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการอบรม 2562

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2561

สำหรับ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ขอให้แพทย์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

สอบถาม ณ สถาบันที่ท่านเลือกเป็นอันดับที่1 รายชื่อแพทย์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ปีการอบรม 2562