ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

The Royal College Of Anesthesiologists Of Thailand

ประกาศรายชื่อแพทย์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ 2-3 ปี 2562

View 889 | Created 04/12/2018 | Last Updated 18/02/2019

ประกาศรายชื่อแพทย์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลำดับที่2-3 ปีการรอบรม 2562
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. รายชื่อแพทย์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ 2-3 ปีการอบรม 2562_